Akaron Alliance's Manastone Box

Akaron Alliance's Manastone Box


Contains regenerating Manastones from the Akaron Alliance.
Double-click to open.

Ingame link
BBcode